Ofte Stillede Spørgsmål i Studievejledningen

Den decentrale studievejledning har lavet en OSS. Selv en OSS er ikke udtømmende, så husk, at du altid er velkommen til at kontakte den decentrale studievejleder - også selv om svaret findes her. Hvis du vil i kontakt med studievejledningen for Aalborg skriv der til infovejl-huminf@hum.aau.dk hvis du vil i kontakt med studievejledningen i København skriv der til infovejl-huminfcph@hum.aau.dk

Indholdsfortegnelse over spørgsmål

Spørgsmål om Humanistisk Informatik og optagelse på Bacheloren:
1. Hvad kan jeg blive?
2. Hvad er adgangskravene til Humanistisk Informatik?
3. Jeg kommer fra, eller har gennemført et andet studie. Kan jeg få merit, hvis jeg starter ved jer?

Optagelse på kandidatuddannelser under studienævnet for Humanistisk Informatik
4. Jeg vil gerne søge ind på en af jeres kandidatuddannelser. Hvad gør jeg?
5. Kan jeg læse en kandidat ved jer, hvis jeg ikke har en bachelor fra Humanistisk Informatik?
6. Kan jeg læse en kandidat som fjernstudie?

Udlandsophold
7. Jeg overvejer at tage et semester i udlandet. Hvad skal jeg gøre?
8. Hvordan søger jeg om merit i forhold til udlandsophold?

Aalborg og København
9. Er der forskel på uddannelserne i Aalborg og København?
10. Jeg studerer i Aalborg, men vil gerne flytte til København. Hvad gør jeg?

Orlov og studieophør
11. Jeg overvejer at tage orlov. Hvad betyder det?
12. Jeg overvejer at droppe ud. Hvad skal jeg gøre?

Afleveringsfrister og eksamensklager
13. Hvordan får man en udsættelse af afleveringsfristen?
14. Jeg vil gerne have udsat mit speciale. Hvad gør jeg?
15. Jeg føler mig uretfærdigt behandlet til min eksamen og vil gerne klage. Hvad gør jeg?

Trivsel på studiet
16. Jeg syntes ikke, at jeg trives på studiet. Hvad gør jeg?
17. Jeg kan ikke med min gruppe. Hvad gør jeg?
18. Jeg har problemer af psykisk karakter. Hvad gør jeg?
19. Jeg har eksamensangst. Hvad gør jeg?

Eksamen
20. Jeg er dumpet min eksamen, hvad gør jeg?
21. Jeg har aldrig prøvet en gruppeeksamen før. Hvordan kommer den til at fungere?

Svar

1.Hvad kan jeg blive?

Undervejs i dit studie vil du sikkert stille dig selv dette spørgsmål mange gange. Hvis ikke du selv stiller det, så er der sikkert nogen i din familie, der gør. Spørgsmålet er meget relevant som studerende på en bred uddannelse, hvor mulighederne næsten er uendelige. Det korte svar er derfor, at det er op til dig selv, at tage ansvar for, at du får defineret en faglig profil, og får tilrettelagt din uddannelse gennem valg af fag og specialisering, der passer til dit mål og dine ønsker. Derfor er det en god idé at starte med at svare på spørgsmålet med et andet spørgsmål: Hvad vil du gerne være?

Studiet tilbyder dig mange muligheder og hjælp til at definere din egen faglige profil, så du kan få indblik i, hvad du gerne vil. Studiets brede struktur betyder, at du har stor valgfrihed, og uddannelsen giver dig rig mulighed for at finde dine interesseområder. Den decentrale studievejleder, der er studerende selv er en god sparringspartner. Derudover kan mentorkorpset også kontaktes med henblik på spørgsmål om, hvad uddannelsen helt konkret kan bruges til. Du finder deres kontaktoplysninger her Hvis du savner konkrete eksempler på, hvad tidligere studerende laver i dag har karrierecenteret lavet en omfattende undersøgelse af dimittenderne fra Humanistisk Informatik. Du kan se et overblik over deres undersøgelser her

Til toppen

2. Hvad er adgangskravene til Humanistisk Informatik?

For at se adgangskravene for Humanistisk Informatik henvises til uddannelsesguiden. Du kan komme ind på siden her

Til toppen

3. Jeg kommer fra, eller har gennemført et andet studie. Kan jeg få merit, hvis jeg starter ved jer?

Det kommer an på, hvilket studie du kommer fra. Studienævnet for Humanistisk Informatik har indgået en række faste meritaftaler. Du kan se en oversigt over dem her. Hvis dit fag er et af dem, der har indgået en fast meritaftale søger du ind på studiet via KOT først og efter du er blevet optaget på studiet søger du så om merit med udgangspunkt i dine tidligere eksamenspapirer og med henvisninger til de faste meritaftaler. Den ansøgning sendes til Pia Amtoft, hvis kontaktoplysninger du kan finde her. Hvis ansøgningen sendes elektronisk vil ekspeditionstiden gå en del hurtigere. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du søger ind i København og f.eks. får merit for 1. og 2. semester, så er denne merit betinget af, at der er ledige studiepladser på 3. semester. Du kan således ikke starte på 3. semester, hvis der ikke er ledige pladser.

Er din uddannelse ikke med i de faste meritaftaler, er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan få merit. For at få merit kræver det, at du kan dokumentere, at du har de kvalifikationer, kompetencer og viden som erhverves igennem de semestre du søger merit for. Måden du finder ud af det på, er ved at sammenligne den studieordning du kommer fra med den pågældende studieordning for Humanistisk Informatik. Mener du, at der er overlap, skal du blot udforme en meritansøgning, hvor du med udgangspunkt i din egen studieordning argumenterer for, at du har den pågældende viden/kompetence/kvalifikationer.

Ansøgningen skal også først sendes ind efter, at du er blevet optaget på studiet og til Pia Amtoft, hvis kontaktoplysninger du kan finde her. Husk at vedlægge relevant dokumentation i ansøgningen det vil sige den studieordning du kommer fra, dine karakterer og selve ansøgningen hvori du anskueliggør, at du er berettiget til merit. Der findes ingen fast skabelon for denne type af meritansøgninger.

Til toppen

4. Jeg vil gerne søge ind på en af jeres kandidatuddannelser. Hvad gør jeg?

Du finder et ansøgningsskema til kandidatuddannelserne her. Det sender du blot ind til studiekontoret.

Til toppen

5. Kan jeg læse en kandidat ved jer, hvis jeg ikke har en bachelor fra Humanistisk Informatik?

Du kan se optagelseskravene for kandidatuddannelserne under Humanistisk Informatik her. Heri indgår også en liste over andre adgangsgivende uddannelser til de forskellige kandidatuddannelser. Hvis du har en adgangsgivende uddannelse søger du blot igennem studiekontoret. Du finder et ansøgningsskema til kandidatuddannelserne her

Er din uddannelse ikke med i de faste meritaftaler, er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan komme ind. Hvis det er tilfældet skal du blot vedlægge en meritansøgning i ansøgningsskemaet, hvor du med udgangspunkt i den studieordning du kommer fra, kan dokumentere at du opfylder de adgangskrav, som bliver oplistet i oversigten over optagelseskravene. Husk at vedlægge relevant dokumentation i ansøgningen det vil sige den studieordning du kommer fra, dine karakterer og selve ansøgningen hvori du anskueliggør, at du er berettiget til merit.

Til toppen

6. Kan jeg læse en kandidat som fjernstudie?

Når du studerer på universitetet er der som udgangspunkt ikke mødepligt til undervisningen. Derfor kan ethvert studie i princippet blive gennemgået som et ”fjernstudie”. Ved Humanistisk Informatiks kandidater kan du blive udsat for undervisningsforløb, hvor du skal deltage aktivt i undervisningen og hvis du ikke gør det, skal du skrive en ekstra eksamensopgave. Der skal skrives projekt hvert semester på vores studier og disse kan som udgangspunkt også skrives selv, men det frarådes, da dit antal af sider og vejledningstimer dermed bliver reduceret drastisk. Derudover skal du aflevere dine opgaver i to udskrevet eksemplarer på afleveringsdagen hos den relevante sekretær, det vil sige du skal møde fysisk op der eller få andre til aflevere for dig. Til eksamen skal du også mødes fysisk op, men studienævnet kan i nogle tilfælde give tilladelse til at tage en fjerneksamen. Du kan se regler for det her

Til toppen

7. Jeg overvejer at tage et semester i udlandet. Hvad skal jeg gøre?

Der er gode muligheder for at tage et semester i udlandet, hvis du er studerende på Humanistisk Informatik. Det første du skal prøve og gøre er, at skabe dig et overblik. Hvor vil du gerne hen og hvornår vil du gerne af sted? Det anbefales, at man bruger sit 5. semester på bacheloruddannelsen, hvis man gerne vil til udlandet, men i princippet kan tage et udlandssemester hvert semester. Som udgangspunkt gives der dog ikke merit for 1. og 6. semester. Derudover er der meget papirarbejde forbundet med at tage et semester i udlandet, det anbefales derfor, at man begynder at planlægge opholdet allerede 1 år før man overvejer at tage af sted.

Det er altid en god idé at tage en snak med Internationalt Kontor omkring de muligheder Aalborg Universitet har for at få dig til at tage et semester i udlandet. Du kan finde deres hjemmeside her. Derudover er der også andre eksterne partnere som hjælper studerende, med at tage et semester i udlandet.

Til toppen

8. Hvordan søger jeg merit i forhold til udlandsophold?

En meritansøgning til et semester i udlandet er ikke spor anderledes end en normal meritansøgning. Det er stadig den faglige argumentation, der er i fokus. Det vil sige, at du skal finde kurser, der enten giver dig samme viden, færdigheder eller kompetencer, som du ville få på det semester som du ønsker merit fra. Det vigtige er dog, at der er ækvivalens i mellem de ECTS- point du søger merit for og tager det andet sted. Derudover kan du, hvis du søger til udlandet på din kandidatuddannelse kun få merit fra andre fag på kandidatniveau. Der er udarbejdet et internt meritansøgningsskema for studerende på Humanistisk Informatik, som du kan finde her

Til toppen

9. Er der forskel på uddannelserne i Aalborg og København?

På de første 5 semestre af bacheloruddannelsen nej. Der er selvfølgelig andre undervisere, men de faglige mål og valgfag er stadig de samme. Du kan dog ikke specialisere dig i Interaktive Digitale Medier på bacheloren i København og du kan heller ikke vælge den som kandidat.

I København udbydes på nuværende tidspunkt kun Informationsvidenskab og Kommunikation som kandidatuddannelser. Der kan være forskel i forhold til de valgfag og studiefagsmoduler, der bliver udbudt på kandidatuddannelserne i forholdsvis København og Aalborg. I alle tilfælde er det altid en god idé at skrive til din studievejleder for at være sikker på, at uddannelsen er noget for dig.

Til toppen

10. Jeg studerer i Aalborg, men vil gerne flytte til København. Hvad gør jeg?

Om du kan blive overflyttet til København kommer an på om der er ledige studiepladser. I København er der et begrænset antal studiepladser, som indtil videre har været udfyldt hvert år, men der sker nogen gange frafald og så kommer der ledige pladser, hvor du kan søge ind. Hvis du ønsker at søge ind eller skifte til København udfylder du blot følgende ansøgningsskema, som du kan finde her

Til toppen

11. Jeg overvejer at tage orlov. Hvad betyder det?

For alle spørgsmål om orlov henvises til studieguiden. Du kan komme derind ved at klikke her

Til toppen

12. Jeg overvejer at droppe ud. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du overvejer at droppe ud er det altid en god idé at booke et møde med en studievejleder. Det kan være, at det du savner ved studiet kommer senere, eller, at den årsag som gør, at du vil droppe ud kan løses. Det er ikke studievejlederens job at overtale dig til at blive på studiet, men blot stå til rådighed for eventuelle spørgsmål så dig og studievejlederen i fællesskab kan finde ud af, om studiet er noget for dig, eller om du måske vil være bedst tjent med noget andet. Er du fast besluttet på, at du vil droppe ud, kan du læse mere om, hvordan du gør det her

Til toppen

13. Hvordan får man udsættelse af afleveringsfristen?

Der gives generelt ikke udsættelse. Hvis du eller din gruppe af den ene eller anden årsag ikke kan overholde den fastsatte deadline for aflevering af en opgave eller et projekt dumper du/I den pågældende opgave eller projekt. Alternativt kan du/I afmelde dig/jer eksamen senest tre arbejdsdage før afleveringsfristen/eksamensdatoen.

Som med de fleste andre praksisser, kan Studienævnet også dispenserer fra praksissen om ikke at give udsættelse. I kan læse mere om reglerne for dispensation her Dette gælder dog ikke for specialer

Til toppen

14. Jeg vil gerne have udsat mit speciale. Hvad gør jeg?

Det er ikke længere muligt at få udsat sit speciale. Det vil sige, at hvis du ikke afleverer til den aftalte frist, er du i princippet dumpet og du har brugt 1 ud af 3 eksamensforsøg. Hvis det sker, skal du i samarbejde med din vejleder sende en ændret problemformulering til sekretæren Pia Knudsen, som så giver dig tre måneder ekstra til at få skrevet specialet færdigt. Problemformuleringen skal ikke være helt ny, men blot med en tilføjelse eller justering, som kan retfærdiggøre den ekstra tid. Du kan læse mere om specialeregler her

Til toppen

15. Jeg føler mig uretfærdigt behandlet til min eksamen og vil gerne klage. Hvad gør jeg?

Du kan læse mere om eksamensklager her

Til toppen

16. Jeg syntes ikke, at jeg trives på studiet. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke trives på studiet er det altid en god idé at kontakte en studievejleder eller mentor for studiet. I kan så sammen finde ud af, hvad der går dig på og gå i dialog om, hvad vi kan gøre for, at du får det bedre på studiet. Du kan se studievejlederens kontaktoplysninger her og kontaktoplysninger for mentorkorpset finder du her

Til toppen

17. Jeg kan ikke med min gruppe. Hvad gør jeg?

Det er meget normalt at have problemer i sit gruppearbejde. En af de vigtigste kvalifikationer du får igennem dette studie er netop at lære og navigere i gruppen og tage konflikter op. Ofte når der opstår problemer i en gruppe er det langt fra alle i gruppen, der har set dem eller følt, at der er et problem. Derfor er det altid en god idé at prøve og italesætte problemerne overfor gruppen når I alle er samlet og i fællesskab prøve og finde en løsning på problemet. Lykkedes det ikke kan I eventuelt tage problemstillingen op med jeres vejleder. I er også altid velkommen til at kontakte enten studievejledningen eller mentorkorpset i forhold til Jeres problemer i gruppen. Også hvis du som enkelt person føler, at du har svært ved at kommunikere med din gruppe. Husk på, at vi altid har tavshedspligt. Du kan finde kontaktoplysninger til studievejledningen her og til mentorkorpset her.

Til toppen

18. Jeg har problemer af psykisk karakterer. Hvad gør jeg?

Hvis du lider af psykiske problemer er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen, vi kan ikke altid hjælpe, men vi kan lytte og kan henvise dig til en relevant tredje part. Ellers er du også velkommen til at kontakte Studenter Rådgivningen som netop tilbyder samtaler med studerende. De har en psykolog ansat og det er gratis at få konsultation hos psykologen. Du kan finde kontaktoplysninger til Studenter Rådgivningen her

Til toppen

19. Jeg har eksamensangst. Hvad gør jeg?

Lider du af eksamensangst eller andet som nervøsitet og ubehag ved pressede situationer er Studenter Rådgivningen altid et godt sted at starte, da de tilbyder kurser til studerende, der lider af eksamensangst. Husk dog på, at kurset ikke er ment som et kurreringsmiddel, men blot en start til at gøre opmærksom på problematikken og give redskaber til selvhjælp og bekæmpelse af nervøsiteten. Hvis behovet opstår, er der mulighed for at få flere samtaler og redskaber til at reflektere over eksamensangst og nervøsitet. Du kan finde deres kontaktoplysninger her

Til toppen

20. Jeg er dumpet min eksamen. Hvad gør jeg?

Hvis du er dumpet i din eksamen har du krav på en reeksamen inden for den næste måned. Det er lige meget om det er projektrapporten eller en individuel opgave. Hvis det er projektrapporten aftales med vejleder, hvad der skal laves om i rapporten og hvor lang tid vejleder vurderer, at det er rimeligt at give jer før en reeksamen, som derefter bliver meldt til studiesekretærerne. Hvis det er en individuel opgave tager censor og eksaminator stilling til, hvorvidt der skal laves en ny opgaveformulering, eller om man skal løse samme opgave en gang til. Hvorefter man får besked fra studiesekretæren og får ny dato for ens reeksamen.

Til toppen

21. Jeg har aldrig prøvet en gruppeeksamen før. Hvordan kommer den til at fungere? 

Yderligere spørgsmål vedrørende eksamen refererer vi til vores studiehåndbog, som du kan læse her

Til toppen